• +47 934 99 979
  • ja(a)molje.no

Mølje Rådgivning

Mølje Rådgivning

Mølje Rådgivning Johnny Andreassen org. nr.: 918 6060 319 er et enkeltmannsforetak eiet av Johnny Andreassen og skal jobbe som Impresario / prosjektledelse av konserter, teater, standup show og markedsføring av disse arrangementene.

Selskapet skal også gi rådgiving på tele og dataprodukter samt produksjon av websider.

Jeg har over 10 års erfaring fra å arrangerer konserter, event, show og festivaler. Som medeier i Ofelas AS har jeg vært med på arrangert et 100 talls konserter, vært teknisk produsent for RabarbraJam i perioden 2006-2008 og Barents Spektakel i perioden 2006-2010. Jeg  var også teknisk ansvarlig på musikalen Slogfunk og for Vesterålen Skreifestival i 3 år. Jeg har ingen utdannelse innen for dette området men jeg har stor interesse for dette. 

Jeg har min utdannelse inne Informasjonsteknologi men har jobbet med mye annet siden jeg sluttet på høgskolen i 1998. Jeg har jobbet 8.5 år i Datakortet AS, solgt konsulenttjenester gjennom Ofelas AS, drevet eget bakeri, vært prosjektleder i Øksnes Næringslivsforening, IKT bestiller og ingeniør i Finnmarkssykehuset HF. Nå jobber jeg i Helse Nord IKT som Senior IT-Konsulent med fokus på telefoni til sykehusene i Nord-Norge.